utazásaink főoldal

Bányavárosok

"Hét szabad királyi bányaváros" címmel vettünk részt, egy ötnapos kiránduláson, 2010. júniusában. A monda szerint, Magyarország hármas lakat alatt volt. A rézlakathoz a kulcsot Besztercebánya, az ezüst kulcsot Selmecbánya, míg az arany kulcsot Körmöcbánya adta. Ezekben a városokban további értékes fémet, rezet, higanyt és ólmot is bányásztak. A nagyobb városok: Körmöcbánya, Selmecbánya, és Besztercebánya mellett, megnéztük még Libetbánya, Újbánya, Bélabánya és Bakabánya nevezetességeit is.

Selmecbányán, 1735-ben, Mária Terézia megalapította az első bányászati akadémiát, amely 1919 óta Sopronban, 1949-től pedig Miskolcon működik. A bányászat a waldbürgereknek nevezett polgárság kezében volt és e jogokat a kincstár csak később szerezte meg. A város alapítása is egy legendához fűződik: Sebenitz nevű pásztor lett figyelmes az Óhegy szikláinál két szalamandrára. Az egyik háta ezüst, a másiké arany színben csillogott. Így kezdtek a kincsek után kutatni, azóta a város címerében két szalamandra látható.

További képek selmecbányáról.

Besztercebányát a németek alapították a 12. században. Városi jogait IV. Bélától kapta, aki az elpusztult települést türingiai szászokkal telepítette be. 1620-ban Bethlen Gábor, országgyűlést tartott itt, amely őt királlyá választotta. 1944. augusztus 29-én itt tört ki a szlovák nemzeti felkelés, emlékparkját is megnéztük.

További képek besztercebányáról.

Körmöcbányát sziléziai és türingiai német telepesek alapították. 1335-től itt verték a híres aranyforintot, mely körmöci dukátként volt ismert. Pénzverdéjében már 700 éve verik folyamatosan az érméket. Mi az euró készítését figyelhettük meg.

További képek körmöcbányáról.

Libetbánya, az 1823-ban talált sötétzöld ásványról: a libethenitről kapta nevét. Újbánya vadászkastélyában a Garammenti Múzeum kiállítását néztük meg. ©tefan Trnka fafaragó művész munkái és egy szép, pipakiállítás volt látható. Bélabánya templomához fedett lépcsőn jutottunk fel. Bakabányán, nagyon esett az eső, csak a bátrabbak készítettek pár fotót a Fő térről.

További képek bányavárosokról.

Azért a túrák sem maradhattak ki a programból. A "Skalka" Kis szikla nevű hegyen megnéztük a sípályát, a hóágyúkat és a Görgey alagutat. Már a 14. században itt szállították az ércet a besztercebányai bányákból, a körmöcbányai királyi pénzverőbe. 1849-ben Görgey katonái nyertek itt egérutat, az alagúton az ágyúk és a társzekerek is átfértek. Ma, megerősített állapotban, a kirándulók használják.Sokféle képen mérik Európa földrajzi közepét. Az egyik mérés szerint Krahule a középpont. Ezt egy emlékkő jelzi. A mellette található forrást az Euró bevezetésének emlékére építették ki.

Spánia völgy, a nevéhez méltó, mély völgy, itt 160 fedett lépcsőfokon jutottunk fel a zsindelytetős templomhoz. Ebben a városban működött a Szlovákiában is egyedülálló, 42 kilométer hosszú vízvezeték rendszer, ami a bányagépeket hajtotta. Egy sátorral védett helyen, minden órában látható és hallható a helyi "orloy". Az óramű elkezdi a kopogtatást, a fal szétnyílik, és látható a bánya, a dolgozókkal. Közben szép zene szól.

További képek túrákról.

Szentantal barokk kastélyának érdekessége, hogy eredetileg a naptár számszimbólum szerint építették. 365 ablaka, 52 terme, 12 kéménye, 7 árkádja és a négy évszak alapján, 4 bejárata volt. A Koháry kastélyban vadászati és faipari kiállítás, porcelán- és bútor gyűjtemény van, a folyosókat agancsok és egyéb vadásztrófeák díszítik.

Zólyom vára a tatárjárás után épült. Balassi Bálint emlékét őrzi, a várkapunál elhelyezett emléktábla. Ma, szépen rendben tartva, a várudvarban előadásokat tartanak. Most Verdi: Nabucco operája volt műsoron.

További képek zólyomról.

Képgaléria megtekintése

Burgenland

Léka vára

Csillagtúrák Burgenlandba, Szombathelyről. Ezen a háromnapos kiránduláson 2009. októberében vettünk részt. Nagyon sok látnivaló kínálkozott, de sajnos az idő, és az időjárás mindig közbeszólt. A második napon olyan párás, ködös, esős időnk volt, hogy a tájból szinte semmit sem láttunk. Első utunkon Városszalónak (Stadtschlaining) várát látogattuk meg. A főkapuhoz a várárok felett átívelő, 70 méter hosszú, boltíves híd vezet. A várban a kápolnát, és az Európai Békemúzeum kiállítását néztük meg.

Borostyánkő (Bernstein) talán mondani sem kell, a környéken bányászott ércről kapta nevét. A Múzeumban berendezett bánya mutatja a nehéz munkát, ahogyan a különböző kristályokat: gipszet, smaragdot, opált és a világon egyedül itt fellelhető nemes szerpentint bányásszák. Otto Potsch úr az egyik leghíresebb mestere a szakmának, az elkészült ékszereket, használati és dísztárgyakat üzletében megvásárolhattuk.

Léka vára (Lockenhaus) egy nagyon szépen rendbe hozott, felújított épületegyüttes. 1968 óta Paul Anton Keller osztrák professzor tulajdona, aki mindent megtesz a vár helyreállításáért. A vár egy nagy sziklán áll, megküzdöttünk, míg felértünk. Gyönyörű udvarai vannak, boltíves külső lépcsővel. Az alsó szinten a börtön és kínzókamra van, ahol a különféle eszközök között, a terem közepén áll a "vasszűz". Boltíves, oszlopos lovagtermében éppen vacsorához készülődtek, korabeli tálalási formában. Rengeteg páncél öltözet, fegyverek, vadász trófeák, és a nagyteremben a falakon címerek és a családfák.

A község főterén áll a Szent Miklós búcsújáró templom. Nádasdy Ferenc építtette 1655-1669 között. Az oltárképen a templom két védőszentjét - Miklós püspököt és Miklós barátot - festette meg Kéry György kőszegi festő 1675-ben. A szentély jobb oldalán szent Sebestyén és szent Katalin arca Nádasdy Ferencet és feleségét ábrázolja. A templom különlegessége a Mária-oltár. Az oltárkép Máriát, mint Magyarország Nagyasszonyát ábrázolja - fején a magyar koronával, koronázási palástban, karjában a kisdeddel, lábainál Buda 1686-os ostromával. A templom alatt van a Nádasdy család kriptája. Középen a templomalapító Nádasdy Ferenc és felesége, Esterházy Júlia vörös márvány síremléke.

Képgaléria megtekintése

További képek léka váráról.Fraknó vára

Kirándulásunk második napja esővel, köddel ébresztett, és egész nap elkísért ez a szomorkás idő. Doborján (Raiding) nagy szülötte: Liszt Ferenc. Édesapja a doborjáni uradalom gazdatisztje volt. A ház 1951 óta Emlékmúzeum, Liszt életéhez tartozó dokumentumokból, képekből, oklevelekből, s a zeneszerző kottáiból, kiadott műveiből áll. Láthattuk a lóki templom keresztelő medencéjét, és a templom orgonáját, melyen Liszt már hat évesen játszott. Az épület mellett egy 750 főt befogadó, modern hangverseny termet építettek.

Lakompak (Lackenbach) egy szépen karbantartott kastély a XVII. század óta több átalakításon ment keresztül. Építésének befejezése Esterházy Miklóshoz és feleségéhez, Dersffy Orsolyához kapcsolódik. Egy tűzvész után az épületek nagy részét lebontották. Ma egy új épületben a vadászati kiállítást néztük meg.

Lánzsér (Landsee) vára 1612-ben Eszterházy birtok volt. Sajnos a lőportorony felrobbanása és a későbbi tűzvész elpusztította, azóta rom. A landsee-i Szépítő Egyesület az üzembentartó. Mindenütt, háromnyelvű tábla mutatja, hogy milyen lehetett a vár fénykorában, és mi az, amit helyreállítottak. A Rozália-hegység lábánál, közel a Fraknói várhoz, egy kis dombon áll a Rozália-kápolna. A mai kőtemplom helyén egykor Gróf Eszterházy Pál építtetett itt fából egy kápolnát. Barokk oltára és a különleges sarkos szószék, fekete és arany. Az oltárral szemben van szent Rozália üvegkoporsóban, ő az egyik gyógyító szent. A karzaton megnézhettük a régi orgonát, ami még ma is működik.

Fraknó-vára (Forchtenstein) ködbe burkolózva várt bennünket. Ezt a várat, a háborúk során, a törökök soha sem foglalták el, így épségben megmaradt az utókor számára. Egyedülálló műgyűjtemény látható a vár termeiben: ötvösmunkák, elefántcsontból faragott művek, értékes fegyverek. A vár az Eszterházyak kincstárául szolgált, fegyvergyűjteménye ma is a legnagyobb magángyűjtemény Közép-Európában.

Kabold (Kobersdorf) vizivárát szinte minden tulajdonosa a kor ízlésének megfelelően építette át. A gótikus várat a török lerombolta, ezután reneszánsz, majd korabarokk stílusban építették át. A barbakán reneszánsz főkapuja fölötti fülkében Madonna szobor áll. Az épületegyüttest és a terméskőből felépített tornyot, csak a kőfal fölött nézhettük meg.

Képgaléria megtekintése

További képek fraknó váráról.Vasvörösvár

Végre kisütött a nap! Ez azért is fontos számunkra, mert a mai napon sok szabadtéri program vár ránk. Vasvörösvár (Rotenturm an der Pinka) vöröstéglás épületét Weber Antal (Ybl tanítvány) budapesti építész tervei alapján Erdődy István építette 1862-1866 között. Hatalmas, öt holdas parkjában száz éves fákat láttunk, de csak kívülről. Bemenni nem lehetett, jelenleg a nagyon romos várat, tatarozzák.

Alsóőr (Unterwart) az egyik legmagyarabb burgenlandi falu, szinte az egész lakosság beszél magyarul. A faluban sok szép tornácos ház van. Ilyen az 1800-as évek elején épült ház is, amely ma Helytörténeti Múzeum, Tájház. Itt fogadott bennünket Szabó Ernő, volt polgármester, ma a tájház gondnoka. Végig vezetett a két épületből és gazdasági részből álló birodalmában. Sok szépet láttunk és hallottunk Ernő bácsitól, aki szép magyarsággal csak beszélt, mesélt és még nótázott is. Magyar szokás szerint pogácsával és jóféle pálinkával kínált, viszonzásul mi is elénekeltük neki az egyesület indulóját.

Következő állomásunk Felsőőr (Oberwart) A barokk református templom belseje puritán, karzatát öntöttvas oszlopok tartják. A barokk szószék tetejének dísze egy fiait tápláló pelikán. A templom körüli épületegyüttes egyike a református parókia, 1784-ben készült árkádos, tornácos épület. A tiszteletes úrtól azt is megtudtuk, hogy ez az egyetlen magyar nyelvű református egyházközösség Ausztriában.

Pinkakertes (Gaas) Búcsújáró temploma a dombon áll, körülötte a szépen gondozott temető, régi sírok és a csontkápolna. Szőlőhegyi Mária templomban van a környék legszebb és legnagyobb Mária szentélye. Érdekessége a templomhajó közepén álló Mária oszlop, magyarnyelvű felirata:" Mária! Bűnösök menedéke, könyörögj érettünk." A templomot utoljára 1963-ban restaurálták.

Utolsó állomásunk Szentkút (Heiligenbrunn) ahol bevetettük magunkat a pincesor világába, hogy megízleljük az "uhudlert" Szeptember 26-tól uhudler-sturmfest van, minden pince nyitva áll a vendégek előtt, és kínálja a vörös és fehérbort, valamint a murcit. Az 1800-as években épült régi, nádfedeles, és mai cseréptetős pincék között válogathattunk, hol telepszünk le. Mi egy kedves házigazdát találtunk, aki bár nem magyarul, de rengeteg viccet, anekdotát mesélt. A vörösbor meghozta kedvünket, hogy egy másik pince lugasa alatt a fehérbort is megkóstoljuk.

Képgaléria megtekintése

További képek vasvörösvárról.

Semmering

2009. Szeptember 19-én a Kalandozástravellel kirándultunk Ausztria egyik legszebb részére a Semmering környékére.

Amit először megnéztünk, az Maria Schutz búcsújáró temploma, zarándokhely. A kéttornyos barokk templom 1738-ban épült, egy csodatevő, gyógyító forrás fölé. A forrásból, az oltár mögött, ma is folyik a víz, mindenki vehet belőle. A település tulajdonképpen csak pár házból áll, de sok a vendéglátó- és szálláshely.

A közelben egy kabinos felvonóval, a Magic Mountain X-press-el, jutottunk fel a Semmering 1340 méter magas kilátójához. A felvonó télen a síelőket, nyáron a kerékpárosokat viszi fel. A fiatalok félelmetes sebességgel száguldanak lefelé, nemcsak kerékpárral, hanem rollerrel is. Ezután a völgy másik oldalán sétáltunk a patinás szállodák mellett. Séta közben a domboldalon egy neogótikus kis templomocskát fedeztünk fel, ami egyszerűségében is nagyon szép volt. A templomot 1895-ben, Zichy grófnő építtette.

Ki emlékszik még a 20 schillinges bankjegyre? Már mi sem, de a bankjegy hátoldalán látható képet, saját szemünkkel csodálhattuk meg a hegytetőről. Ez a "20 Schillinges kilátópont"

Délután felszálltunk a Semmering-vasútra, (1998-óta UNESCO világörökség) ami 1854 óta szállítja az utasokat, amit elsőként 1854. május 16-án Ferenc József és Sissi próbálhatott ki. A vasút tervezője, megépítője Carl Ritter von Ghega emlékművét is megnéztük.

Payerbachban a Schwarza folyó völgyében, egy rövid sétát tettünk a parkban, megnéztük a Zenepavilont és a gótikus Szent Jakab templomot. A templomkertben egy kőtábla emlékeztet Franz Schubert halálának századik évfordulójára. (1828-1928)

Jutott időnk egy nagy adag fagylaltra is, amit esze ágában sem volt az eladónak a mérőkanálról jól lekapargatni. Igaz az a mondás: kettőt fizet, hármat kap, mivel ez a 2 gombóc, háromnak is megfelelt.

Képgaléria megtekintése

Osztrák várak

A Kalandozástravel utazási iroda kirándulást szervezett "Romantikus osztrák várak" címmel, 2009. augusztus 21-én.

Első állomásunk Artstetten volt. Ez a kastély a Duna baloldalán található, közel a melki apátsághoz. I. Ferenc császár 1823-ban szerezte ezt a birtokot. A Szarajevóban meggyilkolt Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége ide van eltemetve. A Múzeum udvarán láttuk annak az autónak a hiteles másolatát, amiben Ferenc Ferdinánd és Sophia Hohenberg, 1914. június 28-án, a gyilkosság idején utazott. Az eredeti autó Bécsben van. A kastély ma Anita von Hohenberg főhercegnő, Ferenc Ferdinánd trónörökös dédunokájának tulajdona. A szépen berendezett, 1982-ben megnyitott Múzeum, vezetéssel látogatható.

Maria Laach búcsújáró templomáról ismert. A plébániatemplom építése 1380 körül kezdődött. Mellette egy forrás van, ami a monda szerint egy vak gyermeket gyógyított meg 1719-ben. Azóta lett zarándokhely, bár a templom alig észrevehető, úgy körül van építve. Nagyon szép az 1480-ban készült szárnyas oltár, és az 1440-ben festett mellékoltár képe, a hatujjú Madonna. A hatalmas reneszánsz síremlék: Hans Georg Kuefstein báró emlékére 1603-ban készült, aki adományokkal segítette a templomot.

Aggstein várát a Kuenringek építették a 12. században. Három oldalról a meredek sziklafal, és a várhoz csak egy keskeny út vezet fel. Mielőtt elindult a busz fölfelé, telefonon kellett bejelentkezni. Nagyon szép a kilátás a Wachaura, és a Duna kanyarulatára. A vár tövében, a Duna partján szépen látszik a zöld növényből készült két labirintus. Egyik a vár nevét, másik a vár alaprajzát ábrázolja, de csak innen a vár tetejéről látszik jól.

A vár kedvezett a Dunán közlekedő hajók kifosztására is. Láncokkal zárták el a Dunát, az árut elvették, a hajósokat pedig a várba hurcolták. Egy történetből azt is megtudtuk, hogyan csalta tőrbe a kegyetlen várurat az egyik áldozata.

A várban időszaki és állandó kiállítások vannak. A sok lépcsőzés után, jólesett a tavernában egy kicsit enni, inni.

Képgaléria megtekintése

Csehország

2009. júniusában, Kelet-Csehországi sziklavárosok túrán vettünk részt az IBUSZ természetjáró egyesülettel.

Szállásunk az Elba forrásvidékén, ©pindlerův Mlyn-ben (Spindlerék malma) volt. Ez az Óriás-hegység jelentős turisztikai- és üdülőközpontja a lengyel határtól 12 km-re van.

Útközben megnéztük a hangulatos városka, Litomyąl pártázatos, árkádos házakkal körülvett Főterét, a tornyos városházát, közöttük kiemelkedő a Lovagok háza. Kívülről megnéztük a város büszkeségét, a világörökség részét képező Pernątejn-palotát. Az 1568-1581-ben épült palota homlokzati sgrafitto díszítése, ©imon Vlach mester munkája. A város híres szülötte: Bedřich Smetana, tiszteletére 1949 óta a kastélyban rendezik a Smetana Operafesztivált.

Második napon Kelet Csehország fővárosát, Hradec Kralovét (Kőniggraetz) látogattuk meg. Az óvárosi séta során érintettük a gyönyörű portállal rendelkező Városi könyvtárat, a téglából épült gótikus Szentlélek-székesegyházat, a Fehér tornyot, ami bizony már fekete, és zárva volt, nem lehetett felmenni.

Megnéztük Kuks régi barokk kórház-együttesét. Ennek teraszát, az erényeket szimbolizáló szobrok övezik, Mathias Braun szobrász munkája. Szép, rendezett parkjában nagy sétát tettünk. Sajnos az eső rányomta bélyegét az egész kirándulásra.

Könnyű, félnapos túrán voltunk a Prahovské skály "Porladó sziklák" sziklavárosban, óriási homokkő sziklaalakzatok között. Ezek a sziklák, olyan szorosan vannak egymás mellett, hogy néha csak "lapjával" tudtunk átmenni az 50 centis résen.

Képgaléria megtekintése

Csehparadicsom

Kelet-Csehországi kirándulásunkat folytatva, Václav Čtvrtek gyermek meséjéből ismert Rumcájsz, Manka és Csibészke városában, Jičin főterén sétáltunk. Rumcájsz, a becsületes kis zsivány, a sziklaváros, az erdő lakója volt, Rózsa Sándor magyar megfelelője. Megnéztük a város legmagasabb épületét, az 52 méter magas Valdice-kaput, volt, aki fel is ment, onnan gyönyörködött a szép sétáló utcában. (a főteret most kövezik)

A középkori Csehország második legfontosabb városában, Kutná Horában tett látogatásunk során megnéztük a világörökség részét képező öthajós Szent Borbála-székesegyházat. Ez a templom olyan, mint egy ékszerdoboz. Kívül csupa csipke, belül még szebb, tele szárnyas oltárokkal és gyönyörű színes ablakokkal. Európa egyik leglátványosabb gótikus temploma.

A l4. században épült csontkápolnát is megnéztük, de a túratársak közül sokan nem jöttek be. Háááát, eléggé morbid, hátborzongató dolog a sok-sok felhalmozott csont, a különféle csontokból kirakott csillár, baldachin és egyéb "dísz".

Következő állomásunk: a három oldalról folyók határolta városka, Nové Mesto nad Metuji. (Új város a Metuji folyó felett) Sétáltunk a városka árkádos-pártás házakkal övezett, zárt főterén, illetve megnéztük a szokatlan külsejű kastélyban a reneszánsz, szecessziós és kubista berendezési tárgyak kiállítását. A kastély parkja is nagyon szépen rendezett, zárt hídon mentünk a parkba.

Az Adrspachi Nemzeti Parkban furcsa sziklakúpok között sétáltunk. Szinte minden sziklának adtak nevet úgy, mint a cseppkőbarlangokban szokás. Persze azért lehet másnak is látni a képződményt! Láttunk: "Elefántokat" "Szőnyegeket", "Ördöghidat", kis és nagy vízesést, (ezt nem kőből.) Goethe is járt itt, emléktábláját és mellszobrát a nagy vízesésnél láttuk.

Képgaléria megtekintése

Hohe Wand

2009. június 6-án a Kalandozástravellel kirándultunk a Bécshez közeli Hohe Wand-hoz, melynek vonulata a Rax és a Schneebergtől keletre fekszik.

Kirándulásunkat a Vadasparkban kezdtük, ahol természetes környezetben élnek kőszáli kecskék, szarvasok, muflonok, zergék, lámák, mormoták és pávák. Láttunk működő mészégető kemencét és végig sétáltunk az erdei tanösvényen is.

1078 méter magasságban felmentünk az Aussichtsturm tetejére. Innen szép kilátás nyílt a Bécsi medence fölött egészen a Fertő-tóig, a Schneeberg és az Alpok csúcsain át a Bécsi Erdőig.

Alpesi és Helytörténeti Múzeumban az állat- és növényvilág, a környék népviselete és az ásatásokból előkerült leleteket néztük meg, többek között egy 2000-ben feltárt római kősírt

Végigmentünk a sziklafal oldalán vezető lépcsőkön, ami a nem hegymászóknak is olyan igazi élményt nyújt, mintha alpinista módra járnák végig a sziklafalakat. A táj szépségei után, az épületben, a föld csodáiban gyönyörködtünk. Felsorolni is nehéz azt a rengeteg ásványt, ami ott van. Kalcit, pirit, ametiszt és különféle kvarc kristályok. Az ezekből készült ékszerek, nyakláncok és dísztárgyak megvásárolhatók.

Végezetül elérkeztünk oda, ami a nap csúcspontja volt. SKYWALK egy különleges kilátó. Ez a sziklába épített egyedülálló, horganyzott acél építmény, majdnem függőleges pillantást tesz lehetővé a mélybe. A szikláról kinyúlva ég és föld között sétálhattunk úgy, hogy a lábunk alatt láttuk a szakadékot. 2002 júniusában épült, és hasonló a Grand Canyon üveg-kilátójához.

Ezt követően Muggendorfban felkerestük a Myra-vízesést. Hidak és lépcsők biztosítják a vízesés közvetlen közelről való megismerését a romantikus völgyön keresztül. Néhány évtizeddel ezelőtt még vízimalmok és fűrésztelepek dolgoztak itt. A vízesés lábánál egy emléktábla hívja fel a figyelmünket arra, hogy 1801. szeptember 19-én Mária Terézia is ellátogatott ide.

Képgaléria megtekintése

Farsang a bécsi erdőben

2009. február 22-én a Kalandozástravellel Ausztriába mentünk farsangolni. Három kis települést látogattunk meg: Mödling, Hinterbrühl és Perchtoldsdorf.

Mödlingbe tulajdonképpen a farsangi felvonulás miatt mentünk, de nem hagyhattuk ki a szép, gótikus Szent Othmar templomot sem. Csodálatos oltárképe Mária Terézia ajándéka. A templommal szemben van a 12. században épült Csontkápolna.

A délutáni felvonulás nemcsak a legnagyobb Alsó-Ausztriában, hanem a tartomány határain kívül is híres. Az idei volt a negyvenedik farsang. Felvonult a tűzoltó zenekar, táncos lányok és fiúk a "MAMMA MIA" slágereire ropták a táncot, a Hupikék törpikék is elhozták a gombaházukat, a fáraók is megérkeztek, és még számtalan csoport haladt el két órán át, hogy később a kultúrházban és a szabadtéren folytassák a mulatozást.

További képek a mödlingi farsangról.

Hinterbrühlben található Európa legnagyobb földalatti tava, a Seegrotte ahol csónakáztunk is. 1912-ben, egy természeti katasztrófa következtében alakult ki, amikor egy robbantás során 20 millió liter víz öntötte el a gipszbányát.

A II. világháború során a németek hadiüzemnek használták, itt építették meg a Heinkel HE 162 "Salamander" típusú sugárhajtású repülőgépet. 1945-ben egy robbantó-különítmény 7 nehéz bombával a gyárberendezést tönkretette.

Három évig tartott a bánya renoválása, hogy a turisták számára nyilvános legyen. Eddig az egykori bányát több mint kétmillió ember látogatta, egyedül az előző évben, az egész világból 250.000 ember.

Perchtoldsdorf nevezetessége a 60 méter magas, hatalmas védőbástyát képező Erődtorony, építése 1450-ben kezdődött és hosszabb megszakítás után 1521-ben fejeződött be. A templomerődítmény erős falai mögül a török támadást is visszaverték.

Az eredetileg Istenanyának szentelt, későgótikus Plébániatemplom a 15. században épült. A piactéren levő Szentháromság vagy Pestis oszlopot 1713/14 emelték.

A városkában szép, gótikus és reneszánsz polgárházak vannak, melyek közül soknak a belső udvara is díszített.

Képgaléria megtekintése

Erdély

2006. augusztusában Szász és Székelyföldi utazáson vettünk részt az Ibusz Természetjáró Egyesülettel. Úticélunk az erődtemplomok- templomerődök megtekintése volt. Nagyszeben-Homoród-Nagydisznód-Nagybaromlak-Berethalom-Korond mind-mind megannyi élménnyel, látnivalóval várt bennünket.

Berethalmi Szűz Mária templomot a 14. században építették, háromszoros védőfala a 15. században készült, amelyen hét bástya található. A 28 táblaképes kálváriaoltárát 1515-ben készítették.

A három passiójelenetet ábrázoló, egy kőből faragott szószék valószínűleg a brassói Ulrich-mester munkája. (1518)

A sekrestye egykor kincstárként szolgált, ahol a templom és az egész közösség kincseit őrizték. A vastag, intarziás ajtajának zárszerkezete, egyszerre 15 zárnyelvet mozgatva rögzítette az ajtót a kőkerethez. Készítője a segesvári Johannes Reychmuth.

Almakeréki szász evangélikus templom, a 14. század második felében, gótikus stílusban épült. A szárnyas oltárt a 15. században ismeretlen mester készítette. Középen Mária a kis Jézussal, valamint 4 női szent: Szent Katalin kerékkel, Szent Barbara kehellyel és a toronnyal, Szent Ágnes báránnyal és pálmalevéllel és Antiochiai Szent Margit a kereszttel.

A mennyezeten jelenetek Mária és Jézus életéből és a 4 evangélista jelképe is látható.

Szászsebes evangélikus templomában a domborműves, reneszánsz szárnyas oltár 1524 körül készült. Felső részén II. Lajos és Szászsebes címere látható. A templom a 13. század elején román stílusban épült, amelyet gótikus stílusban többször bővítettek. Zömök tornya román stílusú maradt.

Korond híres fazekas falu. Az országút mellett állandó kirakodóvásár van a falu termékeiből: vázák, dísztányérok, hímzések, szőttesek és taplóból készült sapkák vásárolhatók szinte minden házban.

Fehéregyháza határában, ahol az úgynevezett Segesvári csata zajlott 1849. július 31-én, látták utoljára Petőfit, aki Bem tábornok szárnysegédje volt. Az emlékműnél Jékely Zoltán versét mondta el Ifju Gyuri.

Tischler Györgyi túratársunk versbe szedte utazási élményeinket. Versének utolsó szakasza:

"S végül de nem utolsó sorban Homoród, nagyon megható volt. Szíved tele lett érzelemmel, küszködtél a könnyekkel."

Képgaléria megtekintése

Bécs

Október 26. Ausztria nemzeti ünnepe. Ezen a napon minden évben elmegyünk Bécsbe, általában az Ibusz természetjáró Egyesülettel. Ilyenkor az Állami Múzeumok ingyen, a többi kedvezményes áron látogatható. 2008-ban nem a múzeumokat, hanem a várost néztük meg.

Sétánkat a Parlamentnél kezdtük. Bemenni nem tudtunk, csak az ajtó üvegén keresztül lestünk be, de az épület kívülről is, és a környéke is csodálatos. A Parlament előtt áll Pallas Athéné szobra, és az Athéné kút körül a törvényhozás szimbólumai.

Tovább menve a Ringstrassén, a Volkstheatert (Népi színház) messziről felismerni a tetején virító csillagról. A Burgtheaterrel (Várszínház) szemben a Rathaus (Városháza) sokablakos, soktornyú épülete. Legmagasabb tornyán a vasember nézi az előtte zajló forgatagot. Adventkor a Városháza aulájában gyermekek sütik a mézeskalácsot, fűzik a gyöngyöt és készítik az egyéb karácsonyi ajándéknak valót, amiből vásárolni is lehet.

Az Universität (Egyetem) hatalmas épületét körbejárva az Ankeruhr (Anker órát) is megnéztük. A biztosítótársaság két épületét összekötő 10 méteres hídon építették fel még 1911- 1917 között. A 12 történelmi figura minden délben felvonul s közben hangulatos, korabeli zene szól.

Közel az órához látható a Menyegzős kút, ami 1729 és 1732 között készült el Fischer von Erlach tervei alapján. A lábazaton Mária életéből van 3 jelenet, Corradini szoborcsoportja a baldachin alatt Máriát és Józsefet ábrázolja, amint házastársi fogadalmat tesznek a főpap előtt.

A Ringstrassén végigmenve, a Wiener Staatsoper (Bécsi operaház) előtt értünk vissza az autóbusz indulási helyére.

Képgaléria megtekintése

Hat bécsi templom

Az épületek mellett másik tervünk a templomok megtekintése volt. A Stephansdom Bécs főtemploma, amit az elmúlt években már láttunk. Most úgy döntöttünk, hogy azokat a templomokat nézzük meg, amiről eddig kevesebbet hallottunk.

Votivkirche, magyar nevén Fogadalmi templom. Az uralkodó Ferenc Józsefet, Libényi János magyar szabólegény 1853. február 18.-án próbálta meggyilkolni egy késsel. A sikeres megmenekülés emlékére az uralkodó öccse, Miksa főherceg, építtette egy alapítvány segítségével ezt a templomot.

Minoritenkirche A Minorita templomban a pompás főoltárt a 18. század végén emelték. A "Havas Mária" kép Christoph Unterberg-től származik. Látványos a 9,2 x 4,5 méter méretű, "Utolsó vacsora" mozaik, amely Leonardo da Vinci milánói freskójának másolata.

Michaelerkirche A Szent Mihály templom klasszicizáló homlokzata 1729-ből, a kapuzat előépülete és a száguldó angyalcsoport 1725-ből származik. Kriptájában, ma is még száz koporsóban, mumifikálódott holttest található. Ebben a templomban keresztelték meg Mozartot, híres Requiemjének itt volt az ősbemutatója. Joseph Haydn pedig 1749-ben, 17 évesen itt orgonált.

Peterskirche A Szent Péter templom terve a római Szent Péter-bazilika alapján készült. A jelenlegi, Lucas von Hildebrandt tervezte barokk templomot 1733-ban szentelték fel, ez Bécs második legrégibb temploma. A kör alakú kupolafreskó Mária megkoronázását ábrázolja.

Maria am Gestade Lépcsős Szűz Mária templom a régi Duna-ág meredek partja fölött állott, onnan kapta a nevét. Az idők folyamán többször átépítették és bővítették. A hétszögletű, 57 méter magas torony díszes, áttört toronysisakja 1417-re épült meg.

Augustinerkirche Szent Ágoston templomban megnéztük Mária Krisztina főhercegnő márvány síremlékét, melyet Antonio Canova 1805-ben készített. A Szent György kápolnában II. Lipót császár márvány szarkofágja és Gerhard van Swieten (Mária Terézia háziorvosa és tanácsadója) sírköve látható. A Loretto kápolna ezüst urnájában a császári ház 1619-1878 között elhunyt tagjainak szívét őrzik. Az ünnepi istentiszteleteken rendszeresen felcsendülnek Mozart, Haydn és Schubert híres miséi.

Képgaléria megtekintése

Komarno

Egy szép őszi napon, 2008. októberében, Révkomáromba kirándultunk. Sokat hallottunk az Európa Udvarról, amit szívesen megnéztünk. Az Európa-udvar ötletét 1998-ban Litomericzky Nándor, Takács Péter és Varga Péter komáromi építészek közösen találták ki az uniós csatlakozásra gondolva. A tér alatt egy nagy bevásárlóközpont, mélygarázs, fent, pedig kisebb butikok és lakások vannak. A sok szobor a magyar királyokat örökíti meg. A nagy, boltíves bejárat tetején a szent korona, lejjebb, kétoldalt Gizella és Szent István köszönti a látogatókat.

Lehár Ferenc, a világhírű operett szerző 1870. április 30-án született Komáromban. Szobra, a róla elnevezett park közepén, szülőháza helyén áll.

Itt született Jókai Mór is, 1825. február 18-án, az ő házát is régen lebontották, csak egy emléktábla jelzi annak helyét. A Szent András templommal szemben a Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeum udvarán álló szobor Berecz Gyula alkotása.

A Tiszti Pavilon 1858 - 1863 között emelt hatalmas épület oromzatán I. Ferenc József jelmondata olvasható: VIRIBVS VNITIS - Egységben az erő.

A Városháza előtt Klapka szobra, baloldalon, pedig az üresen álló volt, Poliklinika áll.

A Duna fölött átívelő, Feketeházy János által tervezett, Erzsébet-hidat 1892. szeptember. 1-én éjfélkor adták át. A hídépítés jogát Guilbrand Gregersen - a magyarrá lett norvég ács - nyerte el. Ezzel egy időben épült a Duna déli partján fekvő vasúti felüljáró is. Az Erzsébet-híd 4x100 méteres szerkezetének hegesztett elemei a Magyar Államvasutak Gépgyárában készültek. (MÁVAG)

Képgaléria megtekintése

London

2008. szeptember 6-12-ig Angliában jártunk és két napot tölthettünk Londonban. Ez bizony nagyon kevés volt, mert a Westminster apátság, a Tower vagy a British Múzeum megtekintése több időt igényel.

A Westminster Abbey 1066 óta az angol királyok koronázási, házasságkötési és temetkezési helye, az UNESCO világörökség része. Itt látható I. Edward koronázó trónszéke 1300-ból. A mai napig ezt a tölgyfából készült koronázó széket használják.

Trafalgar tér London legnagyobb tere, közepén az 52 méter magas Nelson emlékmű Nelson admirálisnak állít emléket, aki 1805-ben Trafalgarnál legyőzte Napóleon seregeit. A téren található a Nemzeti Galéria, valamint a fiú kórusáról híres St Martin in the Fields barokk templom is.

Tower-t 1078-ban I. Vilmos rendeletére kezdték el építeni, majd 1285-ben I. Edward uralkodása alatt lett készen. Története során több funkciót is betöltött, szolgált börtönként, erődként, kastélyként, fegyverraktárként, de még állatkertként is. 1303 óta, itt tartják a királyi koronázási ékszereket, amit természetesen megnéztünk. A 19 bástyatorony egyikén állt Ádám és Lucifer, Madách: Ember tragédiájában. A börtönudvar egyik látványossága Boleyn Anna kivégzőhelye: egy nagy üveglapon fekvő üvegpárna.

London Eye más néven Millenniumi Kerék 1999-ben készült el és a nagyközönség számára 2000 márciusában nyitották meg. Üvegkalitkáiból szép időben 30-40 kilométerre is ellátni. Egy kalitkában 25 ember utazhat, összesen 32 van a nagy keréken.

Greenwich mindenki számára emlékezetes hely, a parkban álló Királyi Obszervatóriummal. A fal előtt és a csillagvizsgáló falán végigfutó rézpánt, ami a 0 hosszúsági fokot jelöli, keleti és nyugati részre osztva a földet.

Képgaléria megtekintése

Anglia

2008. szeptember 6-12-ig vettünk részt egy kiránduláson: "Pillantás Angliára" címmel. Valóban, ez csak egy pillantás volt, mert ilyen rövid idő alatt, csak ízelítőt kaptunk egy-két városról.

Utunk első állomása Canterbury, Anglia egyik legszebb gótikus templomának megtekintése volt. A székesegyház alapjait 1070-ben rakták le és az építkezést 1130-ban fejezték be. A keresztény vallás tanait Szent Ágoston 597-től itt hirdette. Kriptájában van eltemetve IV. Henrik és a fekete herceg. Egyik oltáránál 1170. december 23-án gyilkolták meg Becket Tamás püspököt. Emlékére a szentélyben, mindig ég egy gyertya.

Oxfordban található az angolszász-országok legrégebbi egyeteme. 22 kollégiuma a legszebb épületekben van. Az egyetem szenteket, tudósokat, Nobel-díjasokat, művészeket és írókat engedett ki falai közül, igen jól felkészítve. Az egyetem "hivatalos" temploma a Szűz Mária plébánia templom, ahol az évnyitókat is tartják. Oxford központi tornya a Carfax-tower, óráján két festett fiúfigura üti a harangot, a negyedórákat jelezve.

Warwick Castle-ban minden szoba úgy van berendezve, mintha a lakói most is ott élnének. Teljesen élő embereknek tűntek. A ráncok, a szem, szempilla, bőr, minden 100%-osan kidolgozva. (természetesen Tussaud technológia) VIII. Henrik és hat felesége is itt látható.

Stradford-upon-Avon az angol nyelvű drámaírás egyik legnagyobb alakja William Shakespeare szülővárosa, ahol megnéztük a szülőházát. /Londonban a Shakespeare Globe Színházat látogattuk meg/

Jártunk még Hampton Court-ban, VIII. Henrik nyári kastélyában, ahol a 17-18. századi fegyvergyűjtemény és az eredeti bútorzat is megmaradt. Az 1600-as évek végén ültetett labirintusban, vagy a csodálatos parkban lehetett sétálni.

Stonehenge-t is látni kell, ahol látogatásunk idején az ásatások/feltárások miatt, sajnos nem engedtek be, de a kerítésen kívülről sikerült az álló kövekről fotót készíteni.

A Csalagúton átjutva elmentünk Bayeux-be a 70 méter hosszú falikárpitot megnézni. Gyapjúfonallal, öt szín nyolc árnyalatával hímezték ki száröltéssel és lapos hímzéssel. A szőnyeg elkészítése valószínűleg 10 évig tartott. Képregény formájában jelenítik meg az 1064 és 1066 közötti Anglia történetét.

Képgaléria megtekintése

Loire-völgy

A 80'-as években láttam egy filmsorozatot a televízióban, ami igencsak felkeltette az érdeklődésemet. A Loire-völgyi kastélyokat mutatták be, részben légifelvételről, de az épületeket belülről is megnézhettük. Akkor jött a gondolat, hogy nekem ezt látnom kell! 2005-ben teljesült a vágyam, a Fehérvár Travel-lel eljutottunk három szép kastélyhoz.

Chambord kastélyt I. Ferenc építtette a 16. század első felében, vadászkastélynak. A látványa lenyűgöző, a tornyok, és kémények erdeje már messziről odavonzza a tekintetet. A kastélyt huzamosabb ideig soha nem lakták, mivel nagyon huzatos. A sok vadász trófea között akad olyan is, amit Magyarországon lőttek. A kastély érdekessége a kettős csigalépcső, ami Leonardo da Vinci terve alapján készült. Egyszerre indul és érkezik fel az emeletre, de sehol nem keresztezik egymás útját az emberek.

Amboise, mint a legtöbb kastély, tele van faliszőnyegekkel, a falakat szép kárpitok borítják, és az értékes bútorok a legjobb mesterek keze-munkáját dicsérik. Élete utolsó éveit ebben a kastélyban töltötte Leonardo da Vinci. Mellszobra a parkban, holtteste a Szent Hubert kápolnában található.

Chenonceaux a "hölgyek kastélya" II. Henrik francia király a kedvesének: Diane de Poitiers-nek építtette/ajándékozta. Persze a feleség, Medici Katalin ezt nem nézte jó szemmel és a király halála után, egy másik kastélyt ajánlott a hölgynek cserébe, így az övé lett a szép reneszánsz kastély. Gyorsan át is építtette úgy, hogy a folyó feletti hídra kétemeletes galéria került. Itt volt a bálterem, de a XX. századi háborúk alatt katonakórháznak használták. A francia kertben gyönyörű virágok és örökzöldek virítanak egész évben. A kastély körül hattyúk úszkálnak.

Képgaléria megtekintése

Telcs-Telč

"Tavaszi romantikák a Waldvirtelben" címmel, 2007-ben a Toucan Tourist utazási irodával jártunk Dél-Csehországban, Telč városában, ami a Cseh-Morva-fennsík déli részén fekszik.

Csehország egyik legszebb főterét a történelmi városközpontot az UNESCO 1992-ben a világörökség részévé nyilvánította.

Telč legszebb látnivalói: a főtér barokk stílusú árkádos házai és az olasz szellemben átépített középkori, reneszánsz várkastély. A vár szomszédságában áll a Szent Jakab templom a vigyázó toronnyal, ahonnan az egész főtér, és az 58 darab festett, sgraffittos ház látható.

A főtéren található házak a 14. században kereskedők házai voltak. Alul az üzlet, első szint a lakás, felette a raktár.

Itt már 1339-ben várat, templomot, erődítményt és piacot létesítettek. A város védőfalából mára csak kis rész maradt fenn, két kapuval. A 4 fiatornyos protestáns templom közvetlenül a városfal mellett áll.

A főtér névadója Hradec Zakariás,olasz mesterekkel építtette át a házakat.

Képgaléria megtekintése

Riga

2006 júniusában, Baltikumi kis kőrútunk során eljutottunk Rigába, Lettország fővárosába. A Daugava folyó tengeri torkolatánál elhelyezkedő fővárost méltán nevezik a "Baltikum Királynőjének" .

Rigában egy gyönyörűen rendbe tett és hatalmas óvárossal találkoztunk, ami 1997-től az UNESCO Világörökség listáján található. A város jelképe a Szent Péter templom 123 méter magas, barokk tornya. 72 méter magasan levő kilátóteraszáról a látogatók, élvezhetik a város panorámáját.

Riga talán legismertebb látványossága a Feketefejűek Háza, a nőtlen kereskedők egyesületének épülete, előtte egy Roland szobor áll. Méltóságteljesen terül el a Daugava folyó partján a Lovagvár. Az épület ma az államfő székhelye, de több Múzeumnak is helyet ad. A város legrégebbi lakóépülete a három szomszédos gótikus lakóház a "Három Fivérek" háza.

A Lett szabadság emlékműve egy női szobor, aki a feje felett egy három csillagból álló ívet tart. A három arany csillag Lettország három tájegységét szimbolizálja.

A városnak 28 kapuja volt. A Svédkapu a város egyetlen épségben fennmaradt városkapuja. 1688-ban, a svédek uralkodása alatt, átjárónak vágták a városfalba.

Képgaléria megtekintése

Tallin

2006. júniusában Rigából Tallinba mentünk. A két város építészete nagy hasonlóságot mutat, mivel a dán és a svéd hatás egyformán érvényesül, tengeri kikötője van, és a 13. század második felében Tallinn is a Hanza-szövetség tagja lett.

A tallinni Városháza gótikus stílusú épülete és a történelmi belváros 1997 óta a Világörökség része. A tornyon "szélkakasként" egy 16. századi őr alakja áll, akit a helyiek csak: Öreg Toomasnak neveznek.

Alexander Nyevszkij ortodox katedrálissal szemben van az Észt parlament.

Szűz Mária dóm egyedülálló fából faragott címer gyűjteménnyel rendelkezik, amely 107, az Észtországi Lovagrendbe tartozó nemesi család címerét tartalmazza. Az Észt Evangélikus Egyház fő temploma, gótikus stílusú, tornya és belső kialakítása azonban barokk.

Városi Múzeum kiállítóterme az 1475-ben épült torony, a falak vastagsága 4 méter. Ablakából az alsóváros konyháiba lehetett belátni, ezért a népnyelv: Kiek in de Kök , Kukkants a konyhába toronynak nevezte.

Kövér Margó ma Tengerészeti Múzeum Az 1500-as években épült bástya eredetileg a kikötő védelmét szolgálta, az idők során volt lőpor- és fegyverraktár illetve börtön is. Az építmény átmérője 25 méter, magassága kb. 20 méter.

A Szent Olav-templom építését 1267-ben kezdték. A torony magassága 123 méter. Nevét II. Olaf norvég királyról, a tengeri utazók védőszentjéről kapta.

Képgaléria megtekintése

Graz

Stájer ország fővárosában, Grazban kétszer jártunk: 2006 decemberében és 2007 nyarán. Így megcsodálhattuk nyáron a szép zöldellő parkokat és télen, a tartományi székház udvarán felállított jég Betlehemet is.

A 474 m magas Schlossberg, kicsi, zöld hegy az óratoronnyal Graz egyik jelképe. A Mauzóleumban nyugszik II. Ferdinánd császár. A sírkápolnát Giovanni Pietro de Pomis tervei alapján építették, és 1687-ben fejezték be.

Szent Vér Főtemplomban megcsodálhattuk Tintoretto: "Mária menybevétele" című festményét, amely az egyik mellékoltáron látható.

2003-ban új színfolttal gazdagodott Graz látképe. A Mura-partján a helyiek szerint csak: "Egy barátságos idegennek" nevezett építményt láthatunk. Ez a modern művészek kiállító csarnoka.

1999-ben Graz Óvárosát Világörökségként ismerte el az Unesco. 2003-ban Graz kapta meg az "Európa kulturális fovárosa" címet.

Képgaléria megtekintése

Muraköz

A történelmi nyugat-dunántúli Őrvidék ma Szlovéniához tartozó részének középkori emlékei közül ezúttal három település templomát látogattuk meg. Bántornya, Mártonhely és Nagytótlak.

Ezek a templomok arról nevezetesek, hogy Aquila János freskói díszítik, aki vagy olasz volt, vagy itáliai iskolázottságú magyar. Aquila mester nevével már találkoztunk Velemér és Martyánc templomaiban is.

A nagytótlaki Szent Miklós körtemplom érintetlenül őrzi eredeti állapotát. Későgótikus freskói korabeli magyar arcokat, öltözeteket mutatnak be. A kupola festményei a szivárványon álló Krisztust ábrázolják a holddal és nappal. A falakon Krisztus szenvedéstörténete és a szentek sora látható.

Mártonhely gótikus Szent Márton temploma 1392-ben épült. A külső falon egy óriási méretű falfreskóról Szent Kristóf néz le ránk.

A képeket 2008. május 15-én készítettük.

Forrás: www.freeweb.hu

Képgaléria megtekintése

Alsólendva

A város a muravidéki magyarság központja, utcáin, középületeiben természetes a magyar szó.

A közelmúltban készült el a város Makovecz Imre által tervezett látványos magyar színháza, és nemrég állították fel Zala György: Szent István szobrát is.

A legfőbb látnivaló a középkori lendvai vár, ahol már a 16. században magyar nyelvű nyomda működött. Az épületben ma múzeum van, a környék néprajzi, régészeti és történeti érdekességei, valamint a lendvai születésű Zala György szobrászművész szobrai, láthatók.

1728-ban Gludovácz család a Lendvahegyen, pontosabban a Csuka-dombon a Szentháromság tiszteletére kápolnát építtetett. 1840-ben a kápolna sírboltjában temették el nagylelkűségük miatt Jodolka Teréz nemesasszonyt és Pőszer Ferenc nemest, valamint a Hajós családot, aki a kápolna átépítésére szánt alapnak jelentős összeget adományozott.

Itt helyezték el Hadik Mihály vitéz holttestét. Tiszteletére Szent Mihály napján a Szent Katalin plébániatemplomban a környék plébánosai misét adományoznak. A kápolnánál nagy búcsút és vásárt tartanak.

Forrás: www.lendava-turizem.si/HU

Képgaléria megtekintése

Keletfelvidék

2008. július elején az IBUSZ Természetjáró Egyesülettel Kelet Felvidék-Sóvári hegység volt az úti célunk.

Rövid látogatást tettünk: Kassán, Bártfán és Kisszebenben. Megnéztük a szebbnél-szebb szárnyas oltárokat és a szép pártázatos házakat. Kassán a Máray házat és a Rodostó házat, amely II. Rákóczi Ferenc utolsó lakhelyének mása. A Szent Erzsébet székesegyház kriptájában pedig a fejedelem sírjánál helyeztünk el koszorút.

A Kelet-szlovákiai Múzeumban gyönyörködtünk a kassai és ujfehértói aranykincsekben. Megcsodáltuk Szinnye sgrafittós harangtornyát és megemlékeztünk Szinyei Merse Pálról.

Megálltunk a fricsi pártázatos reneszánsz várkastélynál, megkóstoltuk a gyógyforrások finom, kissé szénsavas vizét és sétáltunk a Singlér-kanyonban is.

Bátrabb túratársaink felmentek a Simonka 1092 méter magas csúcsára, végigjárták az Oblik tanösvényt és este, a jól megérdemelt vacsora után, együtt gyönyörködtünk a herlányi gejzír 15 méter magas vízoszlopában.

Képgaléria megtekintése

Pozsony

A legfontosabb látnivaló Pozsonyban maga a Vár, amelyet nemrég újítottak fel. Négy kapu közül választhatunk, ha területére be akarunk jutni Érdemes megnézni a lovagtermet, a kápolnát és a restaurált termeket.

Az egykori Hal téren található a gótikus Szent Márton székesegyház. Neogótikus tornya 85 méter magas, tetején 3x4 méteres kővánkoson az aranyozott Szent Korona csillog, annak emlékére, hogy 1563 és 1830 között itt koronázták a magyar királyokat.

Kissé furcsább látványosság az Új híd, vagy UFO, amelynek "tetején", vagyis a hídszerkezetre ráhelyezve egy kilátó található, amely egyben presszó és étterem is. Különös kis hely, olyan, mintha egy UFO akadt volna fenn a hídon, de hangulatos is egyben. A híd három drótkötélen "lóg". A hidat 1967-ben kezdték építeni, 1972-től már megnyílt az autós közlekedés előtt. 1974-re készült el a fő attrakció, a forgó Bystrica étterem 80 méter magasságban.

A kék templomot Lechner Ödön tervezte 1906-ban és Szent Erzsébet tiszteletére szentelték.

Forrás: www.sulinet.hu

Képgaléria megtekintése

Jászó

2005. júniusában Rozsnyó és környékén kirándultunk.

Jászóvári Premontrei Kanonokrend apátsági templomának meglátogatása előtt egy kis sétát tettünk a Szádelő völgyben.

A jászói hatalmas épületegyüttest és a parkot Bartal Károly Tamás apát úr mutatta meg.

Keresztelő Szent János tiszteletére felszentelt templomot, az öt terjedelmes boltíven, Kracker Lukács János barokk freskói és Krauss Antal János értékes plasztikái díszítik. A premontreiek valamikor a 12. század vége felé jöhettek ide, és a gyönyörű völgybe - az érintetlen természet közepébe - felépítették monostorukat, akkor még valószínűleg fából. Jászón a premontreiek 1950-ig, az államosításig, működtek.

A templom 1970-ben leégett, és az értékes Kracker-féle mennyezetfreskók jelentősen megrongálódtak. Bár 1991-ben a lengyel restaurátorok visszaállították eredeti állapotába, az egész monostori terület felújítása azonban eltartott még néhány évig.

A premontreiek, élükön az apát úrral, 1990-től, azzal a szándékkal tértek vissza, hogy folytassák eredeti küldetésüket. Többek között arra is nagy gondot fordítanak, hogy a templom freskói és plasztikái újjáéledjenek, és csodálóinak örömet szerezzenek.

Útban hazafelé megnéztük a csodálatos jászói cseppkőbarlangot.

Képgaléria megtekintése

Rozsnyó

Rozsnyó szimbóluma a tűztorony a toronyórával.

Négyzet alakú főtere a legnagyobb középkori tér Szlovákiában.(Bányászok tere) A Diák-templomot a toronnyal, 1650-ben Lippay György érsek építtette barokk stílusban.

Az Őrtorony lábainál Andrássy Franciska grófné 1905-ben állított hófehér, karrarai márványból készült szecessziós emlékműve található. A grófné férjével, gróf Andrássy Dénessel, a közeli krasznahorkai vár urával együtt megszámlálhatatlan jótéteményei és adományai révén maradt meg a rozsnyóiak hálás emlékezetében. Franciska mellszobra alatt egy öreg koldus látható két gyerekkel.

A sok szép épület között találjuk az irgalmas nővérek, Szent Vince zárdáját.

A püspökséget 1776-ban alapította Mária Terézia. A püspöki palota mai copf formáját 1777-ben átépítésekor kapta. Az épület előtt a Szentháromság-oszlop magasodik, amely az 1711-es pusztító pestisjárvány áldozataira emlékezik.

Ekkor, 1711-ben épült az I. Rozsnyói Ispotály (kórház) vagy szegényház is.

Rozsnyó hegyeiben vasat, aranyat és más érceket bányásztak. Vasbányája ma már nem működik, de a Bányászati Múzeumban sok értékes, szép tárgyat láttunk. Többek között a legértékesebb műalkotás - késő gótikus táblafestmény 1513-ból; Szűz Máriát ábrázolja Szent Annával és a kis Jézussal, valósághű eseményekkel a középkori bányászati és a vaskohászati életből - ismeretlen festő alkotása.

Forrás:www.emagyar.net

Képgaléria megtekintése

Strasbourg

2005. júniusában 8 napot töltöttünk Franciaországban.

Strasbourgban megnéztük a történelmi belvárost, ami 1988-ban került fel az UNESCO Világörökség listájára.

Strasbourg az Európa Parlament és az Európa Tanács székhelye.

Az Austerlitz téren át, az Ill folyó partján folytattuk utunkat. A virágokkal díszített hidak egyike a Holló-híd, ahonnan a csaló kereskedőket, kővel a nyakukban, dobták az Ill folyóba. Ma a híd alja, egy hajléktalannak nyújt menedéket .

Az Ill folyó mesterséges zúgóját használják a gyerekek- felügyelet mellett- a vízi sportok biztonságos gyakorlására.

A XV. században itt éltGuttenberg János, ekkor lett Strasbourg nyomdai központ.

A város legkiválóbb épülete a Szent Tamás székesegyház, melyet a következő oldalon mutatunk be.

Képgaléria megtekintése

Szent Tamás székesegyház

A templomot az 1200-as évektől, több részletben építették. A középkori építőművészet minden fázisa - a korai román stílustól kezdve, a késő gót ízlésig - felismerhető.

A hatalmas épület néhány méretét érdemes megemlíteni:

A torony 142 méter magas, 1874-ig a világ legmagasabb épülete volt.

A münster belseje 110 m. hosszú, 40 m. széles, a középhajó 30 m. magas és a templom belső területe 4087 m2.

Az ablakrózsa 13,5 m. átmérőjű.

A déli kereszthajó keleti oldalán áll az érdekes csillagászati óra, amely a XI. század közepén készült és 1839-42-ben felújítottak.

Képgaléria megtekintése

Gútor és Csallóközcsütörtök

Csallóközben 2006. május 20-án voltunk egynapos kiránduláson, felfedezni a gótikus emlékeket.

Csallóköz legszebb faluja Gúthor ( Hamuliakovo). A település 1222-óta ismert, ezt igazolja a templom falában található kő, rajta az évszámmal.

A Duna közelsége miatt legtöbbet az árvíztől szenvedett a község. A román stílusú Szent Kereszt katolikus templom tornya is ezért ferde. A templom freskódísze a 14. század második feléből származik.

Csallóközcsütörtök, (©tvrtok na Ostrove) neve a Csütörtök a vásártartás napjára utal.

Szent Jakab patrónusú templom a mezőváros fénykorában három hajóssá növekedett, mai alakját nagyjából a 15. század végén nyerte el. Román és gót stílusú, Szentélye keletelt, nyolcszög alakú.

Mérey epitáfium vörös márványból faragott, két arcképet látunk rajta: Mérey Mihály és fiatalon elhunyt fia, István.

A vörösmárvány keresztelőmedence későgót, de a mai napig használják.

Képgaléria megtekintése

Dunaszerdahely és Egyházgelle.

A következő képek is Csallóközben készültek: 2006. május 20-án.

A krónika szerint - 1874-ben több település egyesítésével keletkezett Dunaszerdahely ( Dunajská Streda) mezőváros.

1960-ban várossá nyilvánították. Római katolikus templomát 1341-ben építették, és Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel. A betérőt vörös márvány szenteltvíz tartó fogadja.

Egyházgelle (Kostolná Gala) Római katolikus temploma román stílusban épült, először 1253-ban említi oklevél. Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére szentelték fel. A 14. században gótikus stílusba, majd a 17. században reneszánsz stílusba építették át. Eredeti jellegéből sokat megőrzött.

A legutóbbi időkig is tíz falu temploma volt, mintegy igazolva a Szent István-i rendeletet, miszerint "tíz falu építsen egy templomot."

Forrás: hu.wikipedia.org

Képgaléria megtekintése

Kárpátalja-Viharos

2007. augusztus 15-től az Ibusz Természetjáró Egyesülettel öt felejthetetlen napot töltöttünk el Kárpátalján.

Uti célunk: Ungvár, Munkács, Beregvár és a Vereckei hágó volt. Megnéztük az Árpád-vonal és a Nevickei vár maradványát, izgalmas túrán vettünk részt a Keleti Beszkidek 1100 méter magas vonulatain.

Megtekintettük Csontos görög katolikus fatemplomát és a Gerényi gótikus vártemplomot is.

Szállásunk Viharoson/Viskán volt, a Vadvölgy panzióban, családias környezetben. A panzió minden igényt kielégít. Van úszó medence, szauna. 1,5 hektáros parkjában orosz szauna, a kis patak partján kerti grill. Télen 3 sífelvonó is működik.

Ungvár, görög katolikus székesegyházát 1878-ban kibővítették. Ekkor készült a ma is látható homlokzat.(korinthoszi oszlopok, timpanon)

A skanzent 1970-ben nyitották meg, 28 faépületet telepítettek át Kárpátalja területeiről.

Képgaléria megtekintése

Vereckei-hágó

A vereckei-hágó 839 méter magasan fekszik a Máramarosi-havasok és a Keleti-Beszkidek között.

A honfoglalási emlékmű elkészítésére Matl Péter munkácsy díjas szobrászművész kapott megbízást. Sajnos a mű nem készült el, de ez nem a művész hibája.

A nevickei várat 1332-ben Drugeth János teljesen átépítette. A főleg fa építmény falait bazaltból és andezitból faragott kövekből emelték. Karbantartására, ma nincs elegendő pénz.

Munkács várát (Hunyadiak, Szapolyai János, Bocskai István, Bethlen Gábor után) a Rákóczi család birtokolja. A szabadságharc bukása után: börtön,1919-től kaszárnya, majd traktoros iskola. Múzeumát 1980-ban létesítették.

Képgaléria megtekintése

Beregvár és környéke

A beregvári Schönborn-kastély 1890-1895 között épült és 50 hektáros park veszi körül. Jó levegője segíti a tüdő- és gyomorbetegek gyógyulását. A tó partján kellemes sétát tettünk.

A kastélynak 12 bejárata, 52 terme és 365 ablaka van.

Szállásunk közelében II. világháborús beton bunkereket és tankcsapdákat fedeztünk fel.

Csontos: kis ruszin falu. A falu feletti dombon áll 1703-ban, Kelet-Galíciából ide szállított görög katolikus fatemplom.

A Gerényi vár-templom a 12. században épült, később gótikus stílusban bővítették

Közepes túránkra, Zil teherautóval vittek a hegy lábához, de onnan már gyalog kellett felmenni az Árpád-vonalhoz.

Képgaléria megtekintése

Párizs-Versailles

A Fehérvár Travel szervezésében vettünk részt egy "Francia körutazáson". Párizs és a Loire-völgyi kastélyok mellett megnéztük a Versailles-i kastélyt és parkját is. Pompás belső termei ma is bizonyítják a francia királyok egykori mérhetetlen gazdagságát. Minden termét lehetetlen egy nap alatt bejárni. A park is hatalmas, kisvonattal egy kicsit gyorsabb a megtekintése, és nem is annyira fárasztó.

XIII. Lajos 1624-ben egy vadászkastélyt építtetett a tavakkal, fákkal és nádasokkal szegélyezett mocsaras területen. Ez a hely annyira megtetszett fiának, a Napkirálynak, hogy XIV. Lajos 1663-ban a vadászkastélyt mégsem bontatja le, hanem újjáépíti. Barokk kastélyt építtetett a helyére.

A kastély parkjában található a Magyarország számára oly szomorú emlékű Nagy Trianon palota. (1670 és 1687 közt, akkor még egyszerű kerti pavilonnak építették.) Itt írták alá az első világháború utáni magyar békeszerződést 1920. június 4-én.

A Kis-Trianon 1762 és 1768 között épült a király, XV. Lajos parancsára szeretője, Madame de Pompadour számára, aki azonban nem élte meg az épület befejezését, így a kastélyt a király új szeretőjének, Madame du Barry-nak adták át.

Képgaléria megtekintése